Verksamhetsplan

 

Klubben ska verka för:

*Att under året genomföra två klubbträffar

*Att under året genomföra en officiell utställning

*Att Landseer-bladet ska komma ut med 4 nummer.

*Att väcka allmänhetens intresse för Landseer-rasen

*Att få fler medlemmar att börja arbeta med sin Landseer.

*Att sprida kunskap om Landseer-hunden via olika aktiviteter

*Att genomföra minst 4 styrelsemöten och ett medlemsmöte förutom årsmötet.

*Att våra kommittéer fortsätter med sina arbetsuppgifter samt redovisar resultat.

 

 

 

 

Våra Sponsorer