Medlemsskap

 

Hur gör man för att bli medlem?

 

Som medlem får man

tidningen Landseerbladet 4ggr/år och är även

försäkrad via klubben då man deltar på klubbens aktiviteter.

Tillgång till bla fotogalleri, forum, hemsida och förmåner.

 

Medlemsavgiften är 300:-per år för enskild medlem

150:- för familjemedlem/ stödmedlem.

 

Uppge alltid namn, adress, telefonnummer, e-mail och

familjemedlemmarnas namn så att även dessa registreras.

De som vill ha medlemskort mailar namn, adress

och mail till sekreterare@svlk.se.

 

100:- per år och ny valp för Gåvomedlemskap,

förmedlat genom och betalt av ansluten uppfödare.

Namn, adress, postadress och e-mail på nya medlemmen

samt från vilken kennel vid Gåvomedlemskap.

Skicka uppgifterna till kassören på kassor@svlk.se.

 

Endast uppgivna namn registreras som medlemmar.

 

Räkna med att det kan ta 14 dagar

innan du är registrerad som medlem!

 

Har du ny adress? Meddela den till kassören.

 

Det krävs inte dubbelt medlemskap

för att få delta i vattenprov.

 

Avgifter utöver medlemsavgiften

 

50:- skall betalas av medlemmar som har postadress utanför Sverige.

 

 

Bankgiro: 5594-2734

Sponsorer