Medlemsskap

 

Hur gör man för att bli NY medlem?

 

Skicka uppgifterna till sekreteraren på sekreterare@svlk.se

 

 

Uppge alltid namn, adress, telefonnummer, e-mail och

familjemedlemmarnas namn, så att även dessa registreras.

De som vill ha medlemskort mailar namn, adress

och mail till kassor@svlk.se eller sekreterare@svlk.se

 

Som medlem får man

tidningen Landseerbladet 4ggr/år och är även

försäkrad via klubben då man deltar på klubbens aktiviteter.

Tillgång till bla fotogalleri, forum, hemsida och förmåner.

Medlemsavgiften är 300:-per år för enskild medlem

150:- för familjemedlem/ stödmedlem.

100:- per år och ny valp för Gåvomedlemskap.

Förmedlat genom och betalt av ansluten uppfödare.

Namn, adress, postadress och e-mail på nya medlemmen

samt från vilken kennel vid Gåvomedlemskap.

Skicka uppgifterna till sekreteraren på sekreterare@svlk.se. eller till styrelsen@svlk.se.

Endast uppgivna namn registreras som medlemmar.

Räkna med att det kan ta 14 dagar

innan du är registrerad som medlem!

Har du ny adress? Meddela den till kassören.

Avgifter utöver medlemsavgiften

50:- skall betalas av medlemmar som har postadress utanför Sverige.

 

 

 

 

Våra Sponsorer