Kommittéer

Raskommitté

Dessa utgör basen för raskommittéen:

ras@svlk.se

 

Pernilla Lindgren

 

Mirja Andelin

 

Åsa Johansson

 

Vattenkommitté

Dessa utgör basen för vattenkommittéen:

vatten@svlk.se

 

Lotta Andersson

 

Monica Lindberg

 

Christel Petrini

 

Per Petrini

 

Mirja Andelin

 

Gabriella Andersson

 

Britta Lindgren

Träff & Marknadskommitté

Dessa utgör basen för träff och marknadskommittéen:

traff@svlk.se

 

Bo Jeppsson

 

Maud Skogsberg

 

Erica Gren

 

Monica Lindberg

 

Matilda Persson

Utställningskommittée

Dessa utgör basen för utställningskommittéen:

utstallning@svlk

 

Anette Wennström

 

Lotta Andersson

 

Pernilla Lindgren

 

Anna-Lena Nennestam

Aktivitet & Tävlingskommitté

Dessa utgör basen för tävlingskommittéen:

tavling@svlk.se

 

Helena Henriksson

 

Matilda Persson

 

Maud Skogsberg

 

Benita Poulsen

Sponsorer